فرمول سرعت مطالعه

فرمول سرعت مطالعه

تعداد کلمات تقسیم بر زمان می شود سرعت مطالعه

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید