هدفگذاری آینده ساز | خلق آیندۀ غیرممکن

بدون امتیاز 0 رای
590,000 تومان
هر تعریفی که از هدف، هدف­گذاری و آینده در ذهن­تون شکل گرفته رو کنار بگذارید و آماده باشید برای رهایی…
590,000 تومان