دوره خصوصی خودشناسی، هدفگذاری و برنامه ریزی (غیرحضوری)

4.29 7 رای
700,000 تومان

خیلی از ما اهداف و برنامه های خوبی را برای خودمان در نظر میگیریم ولی چرا معمولا بیشترمان به آن…

37
700,000 تومان