بسته دانلودی آموزش نقشه ذهنی

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان

نقشه ذهنی برای به یادسپاری مطالب در بلندمدت استفاده می شود. با نقشه ذهنی می توانید یک کتاب را در ۱ الی ۵ صفحه جمع آوری کنید بدون این که دیگر نیازی به کتاب داشته باشید.

17
70,000 تومان