اگر واقعا می‌خواهید در مرتا استخدام شوید لازم نیست ایمیل بزنید یا تماس بگیرید. کافی است این فرم را پر کنید

[us_separator type=”invisible” size=”small”]
[us_btn text=”پیشنهاد همکاری دیگری دارید، کلیک کنید” link=”url:http%3A%2F%2Fmertaa.ir%2Fcontact|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|” align=”center”]